Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Dipl Tolvstegsbehandlare SJI (TBU)

 

Vi utbildar Dig till tolvstegsbehandlare under två år. Så lång tid tycker vi att man ska "gå i lära" för att till alla delar kunna sitt yrke som tolvstegsbehandlare.

En professionell tolvstegsbehandlare är speciellt kunnig och erfaren i hur Anonyma Alkoholisters tolvstegprogram kan användas i reguljär behandlingsverksamhet och hur de tolvstegens livsvisdom och filosofi kan överföras pedagogiskt till andra. För att kalla sig tolvstegsbehandlare ska man kunna alla de tolvstegens djupare innebörd och ha förmåga att få andra att ta dem till sig och tillämpa dem.

Det tolvstegsbehandlingsprogram som vi lär ut fokuserar på klienter med alkoholism och narkomani men kan också användas vid andra missbruk och beroenden, både kemiska och icke-kemiska, som överdrivet användande av spel, dator, sex etc.

Efterfrågan på kunniga tolvstegbehandlare ökar alltefter som fler får insikt i hur effektiv sådan behandling faktiskt är. Idag finns det tolvstegbehandlare inom samhällets alla områden, både hos offentliga arbetsgivare och privata. Många arbetar som egna företagare och tar emot individuella klienter men också som konsulter till företagshälsovård, socialtjänst, kriminalvård m m.

Utbildningens innehåll

  • Droglära
  • Kartläggning av patientbehov
  • Professionell behandling
  • Teorier i tolvstegsbehandling
  • AA:s tolvstegsprogram och bakgrund
  • Andra program

Titel

Genomgången utbildningen berättigar till titeln Diplomerad Tolvstegsbehandlare SJI.

Flera hundratal personer har samma diplom. De diplomerade personerna anses inom tolvstegsområdet ha de bästa kunskaperna i modern tolvstegsbehandling. När de får arbeta efter sina kunskaper och förmågor ger det ovanligt goda behandlingsresultat.

Målgrupp

Alla som önskar fördjupade kunskaper och förmågor för att arbeta med tolvstegsbehandling, även förebyggande och efterbehandlande insatser, med sikte att hjälpa människor till ett bra och fungerande liv.

Utbildningen räknas som eftergymnasial och håller högskolekvalité. Vi har idag inga formella krav på tidigare utbildning. Den som har högskoleutbildning i näraliggande områden som t ex socionom, sjuksköterska, psykolog, diakon, pedagog har oftare lättare att ta till sig utbildningen. Utbildningen är lämplig som påbyggnadsutbildning för nämnda grupper. För andra yrken inom vård och behandling, som t ex behandlingsassistent, -pedagog, undersköterska m fl, blir utbildning en fortbildning till nya uppgifter.

Den som redan är verksam inom en behandlingsverksamhet har lättare att tillägna sig kunskaperna och omsätta dem i praktiken. Den som inte har någon utbildning i ämnesområdet får räkna med att lägga mer tid på studierna.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt.

Relaterade artiklar