Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Diplomerad Löneadministratör, Företagsuniversitetet

  • kvalitetssäkra dina kunskaper i löneadministration
  • lär dig rutiner som effektiviserar lönearbetet
  • håll dig uppdaterad om nya lagar och avtal
  • så förhåller du dig professionellt till integritet och yrkesetik
Du som är löneadministratör har en viktig roll och alla på arbetsplatsen ser resultatet av ditt arbete. Du måste, förutom att sköta de vardagliga rutinerna, också arbeta med avtalstolkningar och individuella lösningar. Dessutom kommer fortlöpande nya lagar och avtal som påverkar ditt arbete.

Den här diplomkursen ger dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna sköta lönearbetet – med hög integritet och stark yrkesetik. Utbildningen vänder sig till dig som är löne- och ekonomiassistent och som behöver fördjupade kunskaper om löneadministration och arbetsrätt. Kursen ger kunskaper som behövs för kvalificerade arbetsuppgifter inom det löneadministrativa området.

Efter godkända inlämningsuppgifter utfärdas diplom. Vill du dessutom ha ett bevis på att du har tillgodogjort dig de nya kunskaper har du möjlighet att göra en tentamen efter kursen.
Relaterade artiklar