Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Diplomerad personalassistent

– personaladministrativ utbildning

  • förstå personalfunktionens roll och ansvar
  • lär dig de nödvändiga lagarna och avtalen
  • så gör du en personalekonomisk kalkyl
  • bli säker på arbetsrätt och arbetsmiljö

Personalassistenten är ofta den som hanterar de löpande frågorna om arbetsrätt, arbetsmiljö, personalekonomi, administration och rekrytering.

Därför gäller det att du som personalassistent alltid har aktuella kunskaper och är säker på hur regler och avtal ska tolkas. Du måste också kunna hantera situationer som kan vara svåra och känsliga för medarbetarna.

På den här utbildningen lär du dig mer om personalassistentens yrkesroll. Du får kunskaper bl.a. om gällande arbetsrätt, personalekonomi och personalsociala frågor - de kunskaper som behövs för att personalarbetet ska fungera och utvecklas. Grunden är att genomtänkt personalarbete ger framgångsrika verksamheter. Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar och exempel.

Kursen vänder sig till dig som arbetar på personalavdelningen eller hanterar personalfrågor på företaget.

Relaterade artiklar