Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Diplomerad Rehabiliteringskoordinator

Beskrivning

Nya regler för arbetslivsinriktad rehabilitering! Ett nytt bidrag till arbetsgivaren ska förbättra arbetstagarens rehabilitering. Genom den här kursen kommer du att få med dig den kunskap du behöver i ditt jobb.

För vem passar utbildningen?

Den här utbildningen passar dig som antingen jobbar som personalchef, HR administratör, arbetsledare/chef, företagshälsovård, skyddsombud, fackliga företrädare och rehabkonsult

Ämnen du läser

Diplomerad Rehabiliteringskoordinator

  • Nya lagar och regler i praktisk tillämpning
  • Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
  • Arbetsrättsliga gränsdragningar AML,LAS, Socialförsäkringsbalken
  • Praxis från AD-Domar
  • Försäkringskassans roll och ansvar
  • Arbetsförmedlingens roll och ansvar
  • Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter
  • Praxis utifrån arbetsdomstolens senaste domar
  • Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
  • Kunskapsspel

Om utbildaren

Zober har sedan 1985 bedrivit utbildning och utveckling inom arbetsmiljö och rehabilitering Vi har utbildat 20.000-25.000 deltagare i externa (öppna kurser). Företagsinternt har vi utbildat över 200.000! chefer, arbetsledare, skyddsombud, personalchefer, HR-adm osv...

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara