Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

DIPLOMERAD RISK MANAGER

- Diplomprogram som belyser risk managerns komplexa roll och ger deltagarna kunskap och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

Programmet omfattar sex dagar där de första tre utgör basen och de avslutande tre fokuserar på praktisk riskhantering, best practice och övningar. Innehållet kan delas upp i fem kategorier: verksamhetsstyrning, ramverk och standarder, riskaspekter, riskkommunikation och riskhantering. Lärandeprocessen omfattar förstudier, hemuppgifter, föreläsningar och diskussioner.

Mål och resultat

Detta diplomprogram belyser den komplexa roll som risk managers och andra riskägare har som nyckelfunktioner i företaget. Programmet omfattar allt från rena verksamhetsstyrningsfrågor och regelverk till organisering av riskfunktionen inklusive best practice för implementering. Vi ger deltagarna en stabil kunskapsbas och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

För vem?

Programmet passar såväl privat som offentlig sektor. Viktiga målgrupper är risk managers, men även CFO, CRO, controllers, jurister, compliance officers och ansvariga för revision är lämpade att delta. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha arbetat med riskhanteringsfrågor i ett par år.

Relaterade artiklar