Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Diplomerad samtalscoach

HumaNovas tvååriga diplomutbildning till samtalscoach vänder sig till dig som vill arbeta med mänsklig utveckling. Det kan handla om ett utvecklande, utbildande, relationellt eller personal ledande sammanhang. Du vill fördjupa din förmåga till närvaro och kontakter och du inser värdet av mänskliga möten som bygger på respekt, god vilja och effektiv kommunikation.

Träning i mänsklig helhetssyn

HumaNovas utbildning till diplomerad samtalscoach omfattar den ettåriga grundutbildningen Bli den du är samt denna ettåriga yrkesutbildning. Syfte med utbildningen är att utveckla förmågan att bidra till klienters utveckling av en egen inre dirigent och att kunna identifiera olika mönster och inre faktorer som styr och behärskar livet just nu.

Människor som utvecklat sin förmåga att påverka och styra sina känslor, tankar och attityder kännetecknas av ett inre lugn och målmedvetenhet samt har kontakt med och en vilja att leva i linje med sitt syfte. De hamnar precis som alla andra i kriser, konflikter och andra svårigheter men har förmåga att förhålla sig till situationen, välja, ta ansvar och se sina möjligheter.

Samtalscoaching innebär att lära människan hålla målet i fokus även när omvärlden, eller inre stress och ångest, gör allt för att få henne ur kurs. Det är vägledning som hjälper till med att medvetandegöra det som sker när vi hamnar i olika kriser eller vill ha förändring i vårt liv. Med hjälp av ökad självmedvetenhet, förmåga att väjla förhållningssätt, verktyg och metoder blir det som hindrar utveckling synliggjort och förvandlas istället till möjlighet och utveckling. Samtalscoachen använder sig på ett fördjupat sätt av kognitiv psykosyntes.

Under året utvecklar Du förståelsen för samspelet mellan människor och ökar din medvetenhet om vad som stödjer respektive hindrar en god och framgångsrik kommunikation och utveckling.
Relaterade artiklar