Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Högre Diplomerad Styrelseutbildning,
Executive People

- För dig som vill få igång en aktiv styrelse

Att starta och driva ett företag är en uppgift att ta på stort allvar. Man kan önska många kompetenser i ett litet bolag, men brist på kapital och kontaktnät får de flesta att göra allt själva. Det är inte ovanligt att man som ägare och VD både säljer, sköter bokföringen och sitter i styrelsen. Ett aktivt och fungerande styrelsearbete saknas i alltför många små och medelstora företag men är en nödvändighet för ytterligare framgång och lönsamhet. Idag baserar fler och fler bolag sin konkurrenskraft på kunskap och den bör då också synas i styrelsen. Det yttersta ansvaret för ett aktiebolags verksamhet och utveckling har dess ägare, VD och styrelsen. Den dag företaget önskar en checkkredit eller ett lån för en investering är också bankerna väldigt intresserade av styrelsens och ledningens kompetens.

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som sitter i eller vill sitta i en styrelse. Du är egen företagare och vill gå vidare i ditt företagande, eller vill dela med dig av egna kunskaper till andra. Du vill lära dig mer om lagar och förordningar, samt få enkla tips på vägen och få hjälp med mallar och andra dokument. Utbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå.

Efter utbildningen bör du kunna:

  • Beskriva idén med ett aktivt styrelsearbete
  • Ge förslag på rimliga kompetenser i en styrelse
  • Ge exempel på lämpliga egenskaper för styrelseledamöter
  • Förklara när personligt ansvar kan inträffa i styrelsearbetet
  • Ge exempel på ekonomisk information som kan vara viktig för styrelsen
  • Lägga upp en plan för ett företags styrelsearbete över året
  • Beskriva de viktigaste inslagen i Aktiebolagslagen som påverkar styrelsearbetet
  • Redogöra för revisorns roll i förhållande till styrelsens
  • Göra utvärdering av styrelsearbetet

Arbetssätt under utbildningen:

3 dagar (vid två tillfällen 2+1) där föreläsningar varvas med många olika praktiska “hands on” övningar och grupparbeten.

Efter genomgången utbildning skall du kunna starta upp en egen styrelse eller effektivisera ett befintligt styrelsearbete. Du skall också kunna åta dig uppdrag som ledamot, nu eller senare, i annat företags styrelse.


Kursdatum & anmälan

Se >> Kursschema

Praktisk information:

Utbildningsavgift: 19 750 kr (exkl. moms)
Morgonfika, lunch, eftermiddagsfika samt kurslitteratur ingår i avgiften. Samt Diplom efter avlutad utbildning.
Begränsat antal platser!
Relaterade artiklar