Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Diplomutbildning i professionell coaching - Intensiv

Beskrivning

Alltfler börjar upptäcka fördelarna med en grundlig utbildning i professionell coaching. Oavsett om du vill utveckla ditt coachande ledarskap, arbeta som professionell coach eller använda coachverktygen i ditt yrke och/eller privat liv.

För vem passar utbildningen?

En stor fördel som våra kursdeltagare uppskattar med våra utbildningar är att grupperna är så heterogena. Här finns såväl den fd. VDn som vill sadla om, konsulten, projektledaren, pedagogen, HR specialisten, terapeuten för att nämna några. En del har sysslat med coaching tidigare utan att ha coachutbildning medan andra kommer från helt andra områden. Det skapar dynamik och stort erfarenhetsutbyte gruppdeltagarna emellan. Alla har sina unika erfarenheter att dela med sig av. Även om det är en grundutbildning i professionell coaching är deltagarna oerhört kompetenta med stor livsvisdom och yrkeskunskap. Det tar vi tillvara i utbildningen och bygger coachkompetenserna vidare på var och ens unika plattform.

Uupplägg

5 + 3 + 1 utbildningsdagar inkl. diplomeringsdag med ett par månades mellanrum mellan dagarna.

Intensivutbildningen är i första hand tänkt för personer som har erfarenhet av coaching och som snabbt vill och kan tillgodogöra sig utbildningen. Men den passar även personer som av olika skäl föredrar ett komprimerat utbildningsupplägg.

Startdatum

Malmö: 29 juni
Stockholm: 22 juni

Om utbildaren

CoachCompanions utbildningar bygger på många års coacherfarenhet, både i Sverige och internationellt. Och vi använder oss av våra egna unika modeller och koncept. Vi vet att professionell coaching gör skillnad och därför vill vi dela med oss av vår kunskap och erfarenhet till så många som möjligt

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara