Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Diplomutbildning i VD:s roll och ansvar

vd:roll och ansvar

Beskrivning

Under utbildningen går vi igenom VD-rollen och dess ansvar enligt Aktiebolagslagen. VD:s egen anställning samt arbetsrättsligt ansvar. Bokföring, revision, redovisning och skatter. Ledningsgruppen. VD:s ansvar gällande strategisk planering, mål och nyckeltal.
För att bli framgångsrik krävs ett gott ledarskap, affärsmässighet men också god kunskap i lagar och regler som styr. Kunskap som i sin tur leder till att du tar bättre beslut. På denna utbildning får du som snart ska gå in i en VD-roll men även du som arbetat några år som VD, en bra överblick över vad en VD ska känna till.

För vem passar utbildningen?

Du som vill stärka dig i din VD-roll och ta kontroll över ditt juridiska och ekonomiska ansvar. Erfaren och nybliven VD.

Ämnen du läser

  • VD-rollen
  • Roll och ansvar enligt Aktiebolagslagen och Miljöbalken
  • Anställning och arbetsrättsligt ansvar
  • Skyldigheter och förpliktelser i förhållande till bokföring, redovisning och skatter
  • Ledningsgrupp och strategiskt ledarskap
  • Ansvar gällande strategisk planering, målsättning och nyckeltal.
  • Ledarskap och kommunikation

Om utbildaren

Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med över 2700 medlemsföretag från hela Västsverige. Vi arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige genom att hjälpa företagen göra fler och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara