Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Diplomutbildningar hos Västsvenska Handelskammaren

I våra tre managementutbildningar möter du expertföreläsare inom respektive gebit – teori varvas med workshops, rollspel och diskussion. Vill du stärka din styrelse, dig själv som VD eller din ledningsgrupp välkommen till Västsvenska Handelskammaren.

Ort:
Göteborg, Skövde, Trollhättan, Uddevalla, Borås

Datum:
28 april, 5, 12, 19, 26 maj | 2014 | Göteborg

6, 13, 20 okt, 3, 10 nov | 2014 | Göteborg

27 aug, 3, 10, 17, 24 sept | 2014 | Skövde
Ort:
Göteborg, Skövde, Trollhättan, Uddevalla, Borås

Datum:
25 aug, 1, 8, 15, 22, 29 sept | 2014 | Göteborg
Ort:
Göteborg, Skövde, Trollhättan, Uddevalla, Borås

Datum:
13, 20, 27 maj, 3 juni | 2014 | Göteborg

17, 24 nov, 1, 8 dec | 2014 | Göteborg

5, 12 juni, 21, 28 aug | 2014 | Uddevalla/Trollhättan

Diplomutbildning i Styrelsearbete

Ett framgångsrikt styrelsearbete lägger arenan för ett företags strategi och tillväxt. Det grundar sig på ett effektivt samspel mellan ägare, styrelse och VD. Vi går i denna utbildning igenom styrelsens roll, ansvar, strategiska och operativa arbete samt det regelverk som styr.

Syftet är att ge en fullgod kunskap av en styrelses ansvar och arbetssätt och ge möjlighet till ett fruktsamt styrelsearbete i framtiden.


Diplomutbildning i VD:s roll och ansvar

En VD:s roll är mångfacetterad med många kontaktytor och stort ansvar. Västsvenska Handelskammarens Diplomutbildning VD:s roll och ansvar ger en tydlig bild av det ekonomiska och juridiska ansvar en VD har, och inte minst i vilken kontext man samverkar med övriga intressenter i sin roll.


Diplomutbildning i Ledningsgruppsarbete

En ledningsgrupp har större betydelse för företagets utveckling och företagskultur än man tror. Hur arbetar då ledningsgrupper i framgångsrika företag? Och hur blir du en del av den optimala ledningsgruppen?

Kraven på en ledningsgrupp är höga. Ofta högre än på andra grupper i organisationen. Ledningens agerande sätter tonen för hela företaget. Vi fokuserar därför på hur man skapar en framgångsrik ledningsgrupp och hur man lyfter ledningsgruppsarbetet.


Företagsanpassad utbildning

Alla tre managementutbildningar ges även som specialanpassade utbildningar på plats hos ert företag. Speciellt gäller detta Diplomutbildningen i Styrelsearbete respektive Ledningsgruppsarbete. Lämpligt när ni vill öka kompetensen och skapa samsyn i er styrelse alt. ledningsgrupp och arbeta djupare med era företagsspecifika frågeställningar. Kontakta oss så berättar vi mer.

Relaterade artiklar