Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet

En fördjupningskurs om diskriminering och sexuella trakasserier inbegripet aktuell rättspraxis samt kunskap om hur reglerna tillämpas i praktiken med Marie Nordström och Karin Lundin. Varmt välkommen

Kursbeskrivning

 • Vad är diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier?
 • Vilket ansvar har arbetsgivaren respektive facket?
 • När kan diskriminering vara tillåten?
 • Vilka åtgärder krävs för att utreda och förhindra trakasserier på jobbet?
 • Vad innebär bevisregeln?
 • Hur fastställs diskrimineringsersättningen?

Kursen ger dig praktiska verktyg att hantera och utreda anmälningar om diskriminering i arbetslivet, med fokus på trakasserier och sexuella trakasserier. Kursen ger dig också goda förutsättningar att föra talan i diskrimineringsmål, både som kärande och svarande. 

Fokus ligger på hantering av fall av påstådd eller inträffad diskriminering och/eller trakasserier och sexuella trakasserier. Kursen behandlar därför endast översiktligt bestämmelserna om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering med fokus på trakasserier och sexuella trakasserier.

Under kursen utvecklas dina kunskaper även i att bedöma vad som faller inom lagens definition. Kursen ger dig en fördjupad förståelse för diskrimineringsgrunderna och de olika formerna av diskriminering. Du får en ökad kunskap om arbetsgivarens skyldighet att utreda och åtgärda trakasserier och sexuella trakasserier. Kursen ger också en fördjupad förståelse av bestämmelsen om diskrimineringsersättning, vilka regler om preskription som gäller och diskrimineringslagens regel om bevisbörda.

Stort fokus läggs på rättspraxis från EU-domstolen och Arbetsdomstolen.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

 • Innebörden av diskrimineringsformerna och diskrimineringsgrunderna
 • Omfattningen av diskrimineringsförbudet och undantagen inom arbetslivet
 • Arbetsgivarens skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och sexuella trakasserier
 • Förbudet mot repressalier
 • Sanktionerna vid diskriminering
 • Preskriptionsfrister i diskrimineringsärenden
 • Bevisregeln i diskrimineringsmål

Föreläsare

Marie Nordström, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd
Karin Lundin, förbundsjurist, Sveriges Ingenjörer

Föreläsarna är experter på diskrimineringsrätt med lång praktisk erfarenhet av att utreda anmälningar och föra talan i domstol i mål om diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier, både hos tidigare Jämställdhetsombudsmannen och Ombudsmannen mot etnisk diskriminering samt hos nuvarande Diskrimineringsombudsmannen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ombudsmän och jurister som utreder, ger rådgivning och för talan i domstol i mål om diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Kursen vänder sig även till HR-personal som arbetar förebyggande mot trakasserier och diskriminering och även hanterar anmälningar om sexuella trakasserier och diskriminering.

Relaterade artiklar

Ansök till Diskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet, VJS Karnov Group


 
×