Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Dödsboförvaltning - fördjupning

Kursen ger en djupgående genomgång av dödsboförvaltningens olika aspekter såsom vem som företräder och kan företräda ett dödsbo.

Kursbeskrivning

Den som har till uppgift att förvalta ett dödsbo ställs ofta inför svåra frågor och parter med motstridiga intressen. Ibland är det ett bo med omfattande tillgångar, som t.ex. fastigheter eller företag, vilket kräver särskilda förvaltningsåtgärder. Ibland är det brist på likvida medel, eller omfattande skuldsättning som är problemet. Under kursdagen ges en genomgång och djupdykning av dödsboförvaltningens olika aspekter.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Vem som företräder och kan företräda ett dödsbo
  • I vems intresse dödsboförvaltningen sker
  • Dödsboföreträdarens förvaltningsuppdrag samt gränserna för detta uppdrag
  • Förvaltarens redovisning
  • Preskriptionsfrågor
  • Ansvar för skada

Föreläsare

Johan Schüldt är advokat och universitetslektor i civilrätt vid Stockholms Universitet, med specialinriktning på ekonomisk familjerätt.

Theddo Rother-Schirren är advokat och har varit verksam på allmänpraktiserande advokatbyrå och är numera verksam enbart inom området ekonomisk familjerätt huvudsakligen som bodelningsförrättare vid bodelning och boutredningsman vid dödsboförvaltning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till olika grupper av dödsboförvaltare såsom advokater, biträdande jurister, jurister vid begravningsbyråer, bankjurister, försäkringsjurister, revisorer m.fl.

Relaterade artiklar

Ansök till Dödsboförvaltning - fördjupning, VJS Karnov Group


 
×