Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Driv framgångsrika projekt – Gå kursen i Projektpsykologi

Allt fler i dag arbetar i projekt i samarbete med både kollegor, kunder och externa samarbetspartners. Det krävs mycket för att lyckas, inte minst måste man förstå hur man lägger upp samarbete och arbetsbelastning i ett projekt eller i löpande projekt.
Det är inte bara tekniken och pengarna som avgör hur ett projekt kommer att falla ut. De psykologiska faktorerna är minst lika viktiga. I kursen får du förståelse, råd och tips från den ledande internationella experten Max Rapp Ricciardi om hur du tänker och agerar i interaktionen med de övriga inblandade i projekten.

Kapitelindelning

  • Definition av begreppet projektpsykologi
  • Projektstrukturer
  • Gruppstrukturer
  • Livscykler
  • Riskfaktorer
  • Projektledarens roll

Målgrupp

Målgrupp för kursen är alla som driver projekt eller som är på väg att växa in i rollen

Syfte

Du skall efter kursen kunna driva dina projekt med en inbyggd kunskap om vad som styr och påverkar människor som samarbetar i projekt.

Uppläggning

Du går kursen på distans i din egen takt men inom 4 veckor. De interaktiva övningarna gör du på egen hand och fördjupningsuppgifter sänds in till en handledare som ger dig svar inom en vecka. Kursbok är ”Projektpsykologi” av doktor Max Rapp Ricciardi och Joseph Schaller, Studentlitteratur, ISBN 91-44-01675-1.
Du behöver tillgång till dator med högtalare eller hörlurar samt bredbandsuppkoppling.

Kursstarter

Kursomgång 1 startar 28 januari (sista anmälningsdag är 25 januari).
Kursomgång 2 startar 21 februari (sista anmälningsdag är 14 februari)
Kursomgång 3 startar 21 mars (sista anmälningsdag är 14 mars)
Kursomgång 4 startar 26 april (sista anmälningsdag är 19 april)

Se filmen

Relaterade artiklar