Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

E-learning Brandsäker vård

Utbildningen vänder sig i första hand till dem som arbetar inom ett landsting.

Utbildningen har tre separata ingångar för:

  • Sjukvårdspersonal
  • Anställda inom psykiatri
  • Personal utan patientnära uppgifter

Innehåll

Utbildningen består av fem block:

  • Inledande motiverande scenario
  • Förebyggande brandskydd
  • Att släcka en brand
  • Agerande vid brand inklusive utrymning
  • Test

Utbildningen fokuserar på att lära deltagaren att det är viktigt att snabbt värdera och agera – både i det förebyggande brandskyddsarbetet och ifall man ställs inför en verklig brandsituation.

Det avslutande testet ger både deltagaren och organisationen ett kvitto på att utbildningen genomförts med ett godkänt resultat.

Relaterade artiklar

Ansök till E-learning Brandsäker vård, Brandskyddsföreningen


 
×