Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

E-learning Brandskydd för hemtjänstpersonal

Utbildningen riktar sig till hemtjänstens personal. Deltagaren lär sig hur man kan förebygga bränder hos den äldre.

Utbildningen är en så kallad blended learning vilket innebär att den är uppdelad i tre steg:

  1. I steg ett genomförs en e-learning via datorn.
  2. I steg två får deltagaren utföra en kontroll hos den äldre med hjälp av en digital checklista där man kan bocka av alla kontrollpunkter.
  3. I steg tre gör deltagaren det avslutande testet via datorn.

Innehåll

  • Statistik
  • Förebyggande brandskydd hos äldre
  • Brandrisker hos äldre
  • Åtgärder av brandrisker
  • Digital checklista
  • Praktisk övning
  • Test


Relaterade artiklar

Ansök till E-learning Brandskydd för hemtjänstpersonal, Brandskyddsföreningen


 
×