Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

E-learning Systematiskt brandskyddsarbete

Är du ansvarig för brandskyddsarbetet på ditt företag? Behöver du veta mer om hur du ska organisera och dokumentera ert brandskyddsarbete? Då är vår e-learning i systematiskt brandskyddsarbete något för dig. Vi presenterar Brandskyddsföreningens modell för att utforma det systematiska arbetet, vilka steg som ingår för att fullfölja det och hur du kan verkställa detta för just din verksamhet.

Utbildningen kan även användas om du behöver uppdatera kunskaperna om systematiskt brandskyddsarbete eller för dig som vill veta mer om det.

Innehåll

  • Varför arbeta med SBA?
  • Roller som påverkar det systematiska brandskyddsarbetet
  • Utforma och arbeta med riskhantering
  • Regler och rutiner för stärkt brandsäkerhet
  • Få personal att kunna agera rätt vid brand
  • Utbildningsplanering för personal
  • Byggnads- och verksamhetsbeskrivningar
  • Kontroller för att säkerställa brandskyddet
  • Självskattning av brandskyddsarbetet
Relaterade artiklar

Ansök till E-learning Systematiskt brandskyddsarbete, Brandskyddsföreningen


 
×