Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Earned Value Management

Hur mycket skiljer sig verkligheten från planen? Analysera hur ditt projekt ligger till och ge dig själv verktyg att snabbt analysera situationen och ta beslut då förutsättningarna förändras.

Efter utbildningen kommer du att:

 • Förstå principerna och fördelarna med Earned Value Management
 • Kunna beräkna projektets status mot plan med varians och index
 • Kunna göra prognos över projektets beräknade sluttid och kostnad med olika ansatser
 • Veta hur EVM-data bäst presenteras för intressenter i form av rapporter, S-kurvor eller som trendanalys
 • Känna till de nödvändiga förutsättningarna för lyckat införande av EVM

Kursbeskrivning

Earned Value Management är en utmärkt metod att följa upp och prognostisera projekt. Metoden ger en aktuell bild av projektets status i förhållande till budget och tidplan.

 • Ligger vi före eller efter tidplan just nu?
 • När uppskattar vi att projektet kan avslutas?
 • Ligger vi över eller under budget just nu?
 • Hur kommer vi att ligga till i förhållande till budget när projektet är slut?
 • Hur effektivt utnyttjar vi våra resurser?

För att få bästa nyttan är det viktigt att metoden används på rätt sätt. Denna kurs ger en grundlig genomgång av principer och best practices. Teoriavsnitten varvas med diskussioner och övningar.

Moment

 • Earned Value Management – Bakgrund, fördelar och koncept
 • Nyckelbegrepp: Planerat värde, Upparbetat värde och Verklig kostnad
 • Variationer - avvikelser från originalplanen
 • Hur räknar man ut nyckeltal - SPI, CPI
 • Hur gör man prognoser? - EAC, ETC
 • Vad krävs för att hämta in om projektet ligger efter plan? (TCPI)
 • Hur kommunicera projektstatus till projektets intressenter?
 • Presentera EVM data som rapport, S-kurva eller trendkurva
 • Korrekt indata är grundläggande men svårt. Hur mäter man bäst upparbetat värde i olika situationer?

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är projektplanerare, senior projektledare eller linjechef.

Relaterade artiklar