Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

EDPB:s nya vägledningar


Välkommen på frukostseminarium med experterna Karin Schurmann och Anna Eidvall där vi fördjupar vi oss i de senaste vägledningarna från EDPB.

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB), som består av består av företrädare för nationella dataskyddsmyndigheter och Europeiska datatillsynsmannen (EDPS), utfärdar regelbundet vägledningar på dataskyddsområdet, med syftet att säkerställa en enhetlig tillämpning av bl.a. GDPR. Vägledningarna ger svar på tolknings- och tillämpningsfrågor och fungerar som både stöd och rättskälla i verksamheters arbete med GDPR-efterlevnad. Under detta frukostseminarium fördjupar vi oss i de senaste vägledningarna från EDPB.

Utifrån vägledningarna diskuterar vi:

  • Vilka är lärdomarna?
  • Vilka anpassningar kan behöva göras i din verksamhet?
  • Vilka frågetecken kvarstår på respektive område?

Tid och plats

Kl. 08:00 - 10:00. Seminariet livesänds. Allt du behöver är en dator och internetuppkoppling. Vi kommer att skicka ut mer detaljerad information om hur du kopplar upp närmre tillfället.

Målgruppen är jurister, dataskyddsombud, dataskyddsansvariga, VD och övriga med ansvar för dataskyddsrelaterade frågor och/eller arbetar med efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR). Du som deltar på frukostseminariet bör ha grundläggande kunskap i GDPR och det europeiska dataskyddsregelverket. Kursen riktar sig till verksamheter inom både privat och offentlig sektor.

Karin Schurmann är advokat och partner på MAQS Advokatbyrå och är specialiserad inom integritet & dataskydd. Hon har omfattande erfarenhet av branschöverskridande strategisk rådgivning på området och håller regelbundet föreläsningar och utbildningar samt leder juridiska nätverk inom sina specialistområden.

Anna Eidvall är advokat och partner på MAQS Advokatbyrå och är specialiserad inom integritet & dataskydd. Anna arbetar branschöverskridande och erbjuder praktisk rådgivning kring ett komplext regelverk baserat på varje företags unika förutsättningar, med hänsyn till individens integritet.

Relaterade artiklar