Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Eduvisit - studiebesök och seminarier om den finska skolan

palmenia

Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia vid Helsingfors universitet arrangerar Eduvisit för organisationer som är intresserade av det finska skolsystemet och som t.ex. vill veta mera om orsakerna till finska skolelevers framgång i internationella undersökningar bl.a. PISA. I Eduvisit ingår expertinlägg beträffande t.ex. undervisningens metoder, stödåtgärder i undervisningen och pedagogiskt ledarskap. Det är också vanligt att kombinera förläsningar och diskussioner med skolbesök.

Vi tar gärna emot grupper från Sverige och övriga Norden. Som språk används svenska och/eller engelska och besöken kostar fr.o.m. 300 euro/person/dag (+ moms 24 %). Vi skräddarsyr gärna ihop paket enligt beställarens önskemål.

För ytterligare information kontakta: Theresa Sui (theresa.sui@helsinki.fi) eller Kirsi Kettula (kirsi.kettula@helsinki.fi).

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara