Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Effektiv Förhandling

Söker du en slagkraftig, praktisk och mycket populär utbildning i affärsförhandling så har du kommit rätt.

På kursen lär du dig vad som fungerar, hur det fungerar och hur du skall försvara dig när någon använder förhandlingstaktik emot dig. Du kommer att upptäcka hur man planerar effektivare och hur du kommer fram till avtal som är till nytta, inte bara för dig själv utan även för den andra parten.

Det finns en mångfald strategier, taktiska tillvägagångssätt och metoder - "yrkesverktyg" - som påverkar våra förhandlingsresultat. En av de viktigaste saker du kommer att lära dig på seminariet Effektiv Förhandling är att tillfredsställelse inte beror på priset. Den beror på den kvalitet och skicklighet med vilken du förhandlar.

Du kommer att lära dig att göra den andra parten tillfredsställd - oavsett priset, varorna eller tjänsterna som du förhandlat om - och hur du kan avsluta förhandlingarna med ett bättre, mera lönsamt och varaktigt avtal, som oftast leder till långvariga affärsförbindelser. Tillsammans med oss kommer du att utröna hur kunder och leverantörer tänker, vad de verkligen vill, vilken taktik de använder, hur du kan upptäcka denna taktik - och fortfarande bibehålla en fast affärsrelation.

Praktisk

Effektiv Förhandling är praktisk, analytisk och direkt applicerbar på verkliga förhandlingar. Omedelbara och mätbara resultat uppnås - våra kursdeltagare rapporterar förbättrad lönsamhet, kommunikation, kund och leverantörstillfredsställelse och framgångsrikare förhandling rent generellt.

Tusentals affärsmän och kvinnor inom marknad och försäljning, projektledning, inköp, chefer, tekniska specialister, ingenjörer, produktions- och kvalitetspersonal, ekonomi och produktansvariga har redan deltagit i Effektiv Förhandling och fler och fler gör likadant.

Flexibelt upplägg

Våra öppna seminarier är 2 dagar. Dessa går i Stockholm, Göteborg och Malmö året runt. Företagsanpassade seminarier kan vara 1 eller 2 dagar eller längre och anpassas naturligtvis till era förutsättningar och behov.

Effektiv Förhandling kan genomföras för t ex försäljningsavdelningen, tekniker, projektledare, företagsledningen etc. Detta innebär stora fördelar och främjar samarbete internt samt medverkar till att uppnå företagsmål. Eller också kan seminariet utgöra en del av er nästa konferens eller kick-off möte.

Charl Malan anlitas ofta även som föreläsare där han håller kortare, informativa och underhållande föreläsningar.

Pedagogik:

Det är ingen överraskning att Charl Malans seminarier är så välbesökta. Pedagogiken är deltagaraktiv. Föreläsningar varvas med grupparbeten, diskussioner och realistiska och praktiska förhandlingsövningar. Under kursen får du kontinuerligt feedback, personligt såväl som gemensamt. Charl håller ett högt, stimulerande tempo. Du bereds möjlighet att ta upp frågor som är relevanta för dina förhandlingar på jobbet. Du lär dig nya och positiva förhandlingsmetoder som är relevanta när det gäller dina behov.

Kursmål

Efter utbildningen kommer du att ha kraft, kunskap och motivation att:
  • avsluta dina affärer på ett på ett mer effektivt och lönsamt sätt
  • skaffa fler kunder
  • förbättra dina relationer med kunder, leverantörer och kollegor
  • omedelbart penetrera och förstå en förhandlingssituation
  • finna alternativa lösningar när förhandlingarna strandar, när du möter starkt motstånd eller när komplikationer uppstår
  • ta kontroll, finna styrka och känna dig trygg i din roll
  • lära dig förbereda dig för dina affärer på ett enkelt, handfast sätt

Kursavgifter

Kursavgifter: 12,475 kr. Eller 9,975 kr per person om ni är 2 eller 3 st. 8,975 kr per person om ni är 4 eller fler. För stora grupper kontakta oss för offert.
Relaterade artiklar