Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

CCI & SSI Banner


Effektiv kundkommunikation

Kursen för dig som vill bli en effektiv kundservicespecialist! Märk resultatet omgående i ökat antal nöjda kunder.

Priser:

 • Medlem - 9900 SEK
 • Icke medlem - 11900 SEK (exkl moms)

Kurstillfällen:

Datum ej fastställt

Kursen vänder sig till dig som är ditt företags ansikte ut mot kunderna och som vill vara specialist på att kommunicera effektivt med dem. Som ditt företags ansikte utåt kan du bidra till en positiv bild av företaget hos nya och gamla kunder och skapa långvariga kundrelationer.

I den mån företag använder telefonen enbart för mottagning av ärenden eller order, beror det ofta på att man saknar kunskaper om hur telefonkontakter kan utnyttjas på ett offensivt sätt. En investering i kursen ger företaget direkt avkastning från första samtalet. Genom de nya kunskaperna kommer du att kunna använda varje telefonkontakt på ett offensivt sätt. Det finns en stor potential att utnyttja genom att vara mer aktiv i sitt kundbemötande. Effektiv kundkommunikation är därför inriktad på att ge kundservicepersonal de kunskaper och de färdigheter som behövs för att öka sin förmåga att bemöta kunder.

Efter kursen kommer du att:

 • känna större säkerhet i olika kundsituationer
 • kunna klara svåra kunder bättre
 • kunna lyssna aktivare
 • kunna lösa problem effektivare
 • ha förbättrat din förmåga att påverka dina kunder

Kursinnehåll - Ökade krav på servicefunktionen 

 • Orsaker till förändringar och de krav dessa ställer på en effektiv kundservicefunktion

Attityder 

 • Vad är attityder och hur påverkar de vårt och kundernas beteende? 
 • Vem har ansvaret för kundens attityd?
 • Hur stärks attityder under samtalet, från början till slut?

Språkbruk 

 • Vanliga uttryck som vi använder men som kan uppfattas som obegripliga av våra kunder

Nöjda kunder 

 • Vilka är kundernas viktigaste drivkrafter? 
 • Vilka plusvärden kan man tillföra?

Maximal service

 • Hur kan man påverka kundens förväntningar? 
 • Hur kan man få en kund att acceptera en sämre lösning? 
 • Hur kan man få kunden att känna att han har fått maximal service, även om han inte får det han tänkt sig?

Frågemetodik 

 • Att använda frågor medvetet och effektivt gör att vi kan visa respekt och förståelse för kundens värderingar 
 • Vi vinner tid genom att ställa rätt frågor, ringar in kundens bekymmer och funderingar mer effektivt och kan föreslå rätt lösning 
 • Hur kan jag hjälpa kunden bättre genom att ”sälja” in rätt lösning

Betydelsen av påverkan 

 • Varför är det så svårt att övertyga vissa personer? 
 • Hur gör man kunden positiv till de åtgärder som är möjliga

Besvärliga situationer 

 • Här arbetar gruppen med ett stort antal situationer från sin verklighet i workshop

Effektiv gruppkommunikation 

 • Hur fungerar jag i samspel med andra? 
 • Hur kommunicerar jag så att gruppens mål nås bättre?

Övrigt

Metod Kursen bygger på att samtliga deltagare arbetar med erfarenheter från sin egen vardag under ledning av kursledaren.

Kursens längd Kursen genomförs under två dagar i grupper om ca 15 personer. Kursdokumentation ingår.

Form för kursen Effektiv kundkommunikation finns som öppen kurs hos CallCenter Institute och Support Services Institute enligt kursprogram. Kursen kan också genomföras som företagsintern kurs och därmed anpassas till den aktuella verksamheten.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.

Relaterade artiklar