Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och informationEffektiv Swedsec-utbildning, ContentoWassum

Vem riktar sig Swedsec-utbildningen till

För dig som har några års erfarenhet av att arbeta som rådgivare på bank eller som livförsäkringsförmedlare eller på annat sätt har motsvarande förkunskaper. Utbildningen skall förbereda dig och ge dig de kunskaper du behöver inför Swedsecs licensieringstest. Utbildningen genomförs i två block om två dagar vardera:

Kursinnehåll Block I

  • Tillståndig verksamhet
  • Grundläggande civilrätt
  • Otillåtna förfaranden
  • Etik och uppföranderegler
  • Transaktionskedjan

Kursinnehåll Block II

  • Finansiell ekonomi
  • Finansiella instrument
  • Normgivning på värdepappersmarknaden
  • Börsbolag

Handledare i Swedsec-utbildningen

Eric Friberg har sedan 1996 undervisat i aktiederivat och finansiell ekonomi på Stockholmsbörsen. Han har också varit sakkunnig i domstolstvister avseende derivatrådgivning. Sedan en tid tillbaka är han utbildare på heltid hos Contento Wassum Academy.

Robert Dahlström. Jur kand på Stockholms Universitet 2002. Certifierad 2004 via Handelshögskolan som Livförsäkringsförmedlare och placeringsrådgivare. Har i flera år jobbat som finansiell rådgivare mot privatpersoner, dels som egen företagare och dels inom Söderberg & Partners. Robert är numera biträdande jurist på Attoff & Dahlgren med specialisering mot compliance.
Relaterade artiklar