Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information


Effektivare kommunikation och konflikthantering med nonviolent communication (NVC) - att förstå och bli förstådd


En praktisk utbildning med fokus på att förstå och bli förstådd.
Missförstånd och konflikter är tidstjuvar som kostar mycket energi och pengar. Att förstå och bli förstådd ger harmoniska relationer och en bättre arbetsmiljö med ökad produktivitet och lönsamhet.

Som deltagare på denna workshop får du ett språkligt dialogverktyg och ett bemötandekoncept som underlättar bland annat för oss att kunna föra svåra samtal även i känsliga situationer. "Människor kan inte alltid få som de vill, men blir de hörda i hur de egentligen skulle ha velat ha det kan de oftast ta att de inte får som de vill." Det handlar om att lyssna empatiskt, men också att tydligt tala om vår egen ståndpunkt. Det leder till ett bättre bemötande, effektivare möten, starkare samarbeten och konstruktiv konflikthantering.

Under denna utbildningsdag lär du dig att kommunicera och lösa konflikter med respekt för allas behov. Du får lära dig att tala, tänka och lyssna på ett sätt som ger inspiration till kontakt, samarbete och empati/medkänsla. Modellen bygger på respekt, ärlighet, ödmjukhet och empati/autentisk inlevelseförmåga.

Oavsett hur vi blir bemötta hjälper modellen oss att hantera svåra situationer på ett konstruktivt sätt. Det handlar om att vara tydlig samtidigt som man är beredd att lyssna in vad andra verkligen säger. Risken för att det ska uppstå missförstånd, motstånd eller jobbiga konflikter minskar.

Under utbildningsdagen får du arbeta med praktiska övningar som ger ökad förståelse för Nonviolent communication och hur du använder denna effektiva modell.

En utbildningsdag som lär dig kommunicera på ett sätt som minskar risken för missförstånd, motstånd och konflikter.

KURSEN GER DIG PRAKTISKA VERKTYG FÖR ATT:

 • Uppnå effektiv och fungerande kommunikation som stärker samarbete och skapar en feedback-kultur
 • Uttrycka dig på så att andra verkligen förstår vad du menar
 • Ge och ta emot positiv och negativ feedback
 • Bemöta andra på ett bra sätt oavsett hur de uttrycker sig
 • Respektfullt kunna föra svåra samtal inom yrken som har bemötande som centralt inslag i sitt arbete
 • Lyssna på andra på att du verkligen förstår vad de menar
 • Förebygga och hantera konflikter
 • Utveckla din emotionella intelligens/empatiska förmåga (compassion)
 • Förbättra dialogen både på arbetsplatsen och i privatlivet

Kort om Nonviolent Communication och Marshall B Rosenberg

Nonviolent Communication är ett förhållningssätt och en kommunikationsmodell som hjälper oss att kommunicera effektivare och lösa konflikter med respekt för allas behov

Modellen utvecklades för mer än 40 år sedan av den amerikanske psykologen Marshall B. Rosenberg. Den har spridits i alla världsdelar och används i fredsprocesser samt inom företag och olika organisationer.

Nonviolent Communication kallas också för ”Giraffspråk” där giraffens stora hjärta och långa hals och står som en symbol för ärlighet, medkänsla och överblick.

UR INNHÅLLET

 • Introduktion till modellen Nonviolent Communication (eller som det ibland kallas "Giraffspråk")
 • Olika föreställningsvärldar
  Kommunicerar gör vi hela tiden, men kanske inte alla gånger så medvetet. Även om vi vill väl kan det bli missförstånd och konflikter.
  Det är mottagaren av ett budskap som avgör om budskapet når fram på det sätt som det var ämnat att göra. Eftersom ord väcker olika associationer hos olika människor, blir det mottagaren hör ofta mer eller mindre förvanskat.
 • Språk som väcker motstånd eller skapar blockeringar (vargspråk)
  Hinder i språket som ofta väcker motstånd identifieras. Det ökar risken för att andra och vi själva ska hamna i försvarsposition. Ett generaliserande otydligt språk där vi blandar ihop vad vi hör och ser med våra tolkningar av det. Detta leder ofta till missförstånd och konflikter. Även ”Icke- kommunikation” är något som lätt kan leda till ett pyrande missnöje.
 • Värdeomdömen
 • Att försöka tvinga andra att gör som vi vill
 • Att uttrycka sig otydligt
 • Att skilja på önskemål och krav
 • Att skilja på känslor och tankar
 • Att kommunicera med Nonviolent communication - dialogverktyget
  Presentation av det språk som syftar till en konstruktiv dialog och minskar risken för missförstånd och konflikter.
  Den språkliga kommunikationsmodellen hjälper oss att överbrygga våra olika föreställningsvärldar och att uttrycka oss tydligt. Den hjälper oss också att hantera besvärliga situationer. Det minskar risken även för att andra och/eller vi själva ska hamna i försvarsposition.
 • Att lyssna med empati/autentisk inlevelseförmåga
 • Vikten av att vara tydlig
 • Vikten av att ge valfrihet
 • Praktisk träning och gruppövningar
  Träning i att uttrycka sig tydligt och lyssna aktivt samt träning i konflikthantering sker löpande under dagen.
 • Emotionell intelligens
  Känslomässig och social kompetens går att utveckla med modellen


Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara