Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Söker du utveckling snarare än utbildning?

Vår erfarenhet av praktiskt förändringsarbete inom ett brett spektra av verksamheter medför en särskild förmåga att anpassa kompetensutvecklingsinsatsen till kundens förutsättningar och mål. Genom att knyta utbildningen direkt till individens nuvarande och framtida roll och arbetsuppgifter bidrar insatsen till en direkt utveckling av såväl person som organisation.

Vårt angreppssätt är att genom upplevelsebaserad inlärning samla, förtydliga och utveckla kundernas individuella och organisatoriska kompetens. Tillsammans skapar vi enkla, gemensamma ramar för kundens organisation och verksamhet. Vårt upplägg inbjuder till dialog och debatt där deltagarna  inbjuds att själva reflektera - upplevelsebaserad inlärning. Föreläsningsformen blandas med praktiska övningar där deltagarna drar nytta av varandras erfarenheter. Vi ser det som viktigt att kunskapen som deltagarna får med sig har en direkt anknytning till deras arbete så att de kan tillämpa sina nya kunskaper på en gång.

25 års erfarenhet av utveckling

Ekan är ett managementkonsultbolag med över 25 års erfarenhet av att förverkliga våra kunders utvecklingspotential. Vårt erbjudande är enkelt. Vi hjälper våra kunder att realisera de förändringar som är nödvändiga för stärkt konkurrenskraft, idag och imorgon. Kompetensutveckling ingår alltid som en viktig komponent och resultat av våra uppdrag oavsett område.

Vi arbetar med såväl politiskt styrda, skattefinansierade organisationer, som offentligt ägda bolag och privat näringsliv. Våra rötter finns på Handelshögskolan i Göteborg där vi startade som en forskningsstiftelse under tidigt 80-tal. Genom våra nära relationer till vetenskap och forskning kan vi illustrera de senaste teorierna med exempel från verkligheten. Vi är medlemmar i Sveriges Managementkonsultförening och flertalet av våra konsulter är certifierade managementkonsulter (CMC).

Ekans kursledare

Kompetensutvecklingsinsatserna leds av erfarna managementkonsulter med mångårig praktisk erfarenhet från uppdrag inom både näringsliv och offentlig verksamhet. Vi anlitar spetskompetens från vårt nätverk inom olika ämnen när det stärker syftet med utbildningen. Samtliga av våra föreläsare har en gedigen erfarenhet av att hantera grupper och moderera diskussioner.

Kompetensområden

Våra kunder anlitar oss för att lyfta blicken, bredda perspektiven och tydliggöra helheten, vilket stärker den samlade kompetensen inom ett eller flera områden. Vi utformar alltid dessa utbildningar specifikt efter våra kunders behov och utmaningar. Utbildningarna har ofta till fokus att förbereda deltagarna och organisationen för framtiden genom att skapa en samsyn kring de utmaningar verksamheten står inför genom ökad förståelse för verksamhetens styr- och ledningssystem, gemensamma analysmetoder och modeller, förändringsledning, kommunikation och utvecklat ledarskap.
Exempel på innehåll i våra utbildningar:

 • Morgondagens Ekonomifunktion och Controllerroll
 • Budgetlös styrning i praktiken
 • Målstyrning och Performance Management
 • Analysmetoder, modeller och verktyg
 • Förändringsledning
 • Processutveckling och Lean
 • Ledarskapsutveckling
 • Kommunikation och Pedagogik
 • Verksamhetsanalys
 • IT-styrning
 • Inköp, upphandling och affärsmannaskap
Relaterade artiklar