Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

EkoMatCentrum jobbar för en hållbar utveckling

EkoMatCentrum – Informationscentrum för Ekologiska Produkter verksamhet syftar till att öka intresset för klimatsmarta och ekologiska livsmedel i restaurang och storhushåll. Genom samverkan, information och utveckling strävar EkoMatCentrum mot målet ”En hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i alla led.” Ekomatcentrums konsulter har 20 års erfarenhet av kursverksamhet inom offentlig storhushåll och restauranger. Kurserna ger dokumenterat mycket goda resultat – konsumtionen av klimatsmart och ekologisk mat ökar såväl i restaurang-verksamheterna som privat hos kursdeltagarna efter genomförd kurs.


För mer information och prisuppgifter kontakta
Eva Fröman 08-779 59 29 eller Mimi Eriksson Dekker 076-277 00 30 på EkoMatCentrum info@ekomatcentrum.se

www.ekomatcentrum.sewww.ekomatsedeln.sewww.miljomat.se
www.ekomatguiden.sewww.ekokrogar.sewww.smakasvenskt.se


Klimatsmart mat i kommuner & landsting

Kursprogram 2013

Kursprogrammet ”Klimatsmart mat i kommuner och landsting” bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. EkoMatCentrum har utbildat personal på alla nivåer i kommuner och landsting i drygt 20 år. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar både kursutvärderingar och ökade inköp av ekologiskt i de kommuner och landsting som vi arbetat med.

Kurser och föreläsningar för:

 • Personal i offentliga restauranger och storhushåll
 • Politiker & tjänstemän i kommuner och landsting
 • Skol- och förskolepersonal
 • Lärare i ämnet hem- och konsumentkunskap

Kursprogram för personal i offentliga restauranger och storhushåll
Kursprogrammet ”Klimatsmart mat i kommuner & landsting” är uppbyggt i block. Blocken kan väljas var för sig eller kombineras. Om man inte tidigare arbetat med mat och miljö i verksamheten, rekommenderar vi hela kurspaketet för att nå bästa resultat.

1. Klimatsmart mat, 3,5 tim

 • Klimat, miljö och livsstil.
 • Reko fisk – hitta rätt i fiskhavet.
 • Ekologiskt – vad är ekologiskt och varför?
 • Miljömärken på livsmedel samt miljöcertifiering av restaurang och storhushåll.
 • Deltagarna diskuterar/gör egna handlingsplaner för mer klimatsmart tänk i köken.

2. Mat, klimat och ekologi ger ekonomi i köket, 3,5 tim

 • Säsongsanpassning, lokalproducerat.
 • Minskat svinn ger klirr i kassan.
 • Klimatsmart och grönt för hälsa, miljö och ekonomi
 • Klimatsmart mat med hjälp av Ekomatsedeln.
 • Deltagarna diskuterar/gör egna handlingsplaner för mer klimatsmart tänk i köken.

3. Matlagning, 3,5 tim
(kombination med block 1 och/eller 2 rekommenderas)

 • Presentation av ”nya och gamla” klimatsmarta råvaror.
 • Inspirationsmatlagning med klimatsmart tänk och råvaror enligt Ekomatsedeln.
 • Ekologisk klimatsmart buffé. Deltagarna presenterar sina rätter.
 • Gemensam måltid.

Matlagningspasset kan inriktas på något av nedanstående alternativ

 • Vegetarisk mat
 • Fiskrätter
 • Klimatsmart mat

4. Ekomatsedeln, 3,5 tim

 • Genomgång av www.ekomatsedeln.se
 • Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns olika tjänster.
 • Deltagarna skapar klimatsmarta recept och menyer med hjälp av Ekomatsedeln.
 • Deltagarna erbjuds ett års fri prenumeration på Ekomatsedeln efter kursen.

5. Uppföljning, 2 tim

Uppföljningsträff, gärna tillsammans med upphandlad grossist. Diskussion förs om kökens förändringsarbeten och fortsatta framtidplaner.

 • Hur har det gått med förändringsarbetet?
 • Vad har gått bra och vad har gått mindre bra?
 • Hur gå vidare med förändringsarbetet – upprätta nya handlingsplaner

Inspirationsföreläsning för politiker och tjänstemän i kommuner och landsting

Avgörande för att lyckas med klimat- och miljöarbetet är att alla strävar mot samma mål. Vi ger svar på varför klimatsmart mat är viktigt och hur man kan arbeta med det genom att belysa goda exempel.

Varför klimatsmart mat i kommuner och landsting? 2 tim

 • Vad är klimatsmart mat?
 • Politiska mål – internationellt, nationellt och lokalt.
 • Goda exempel och vinnande koncept i Sverige – Ekomatsligan.
 • Verktyg för framgång – Ekomatsedeln, Ät S.M.A.R.T, utbildningar,
 • Upphandling, kost- och miljöpolicy.

Inspirationsförläsning för skol- och förskolepersonal
Klimatsmart mat innebär mer frukt och grönt på tallriken. Nyttigt, billigt och klimatsmart. Hur får vi barnen att äta mer grönt?

 

Klimatsmart mat är mer grönt till barnen, 2-3 tim

 • Vad är klimatsmart mat?
 • Hälsosam mat är bra för klimatet
 • Hur får vi barnen att gilla grönt?
 • Metoder och argument blandas med goda exempel

Kursprogram för lärare i hem- och konsumentkunskap
Kurs om klimatsmart mat, ändrade matvanor och pedagosgiskt webverktyg att använda i undervisningen. Inspirerande matlagning med tre olika inriktningar, klimatsmart mat, vegetarisk mat eller laga fisk.

Klimatsmart mat, 3,5 tim

 • Klimat, miljö och livsstil
 • Säsongsanpassning, minskat svinn och ekologiskt
 • Gilla grönt
 • Hälsa grönt
 • Hitta rätt i fiskhavet
 • Klimatsmart mat i undervisningen
 • MUMS Miljömat – ett pedagogiskt webverktyg om mat, klimat och näring
 • Klimatsmart mat i undervisningen – diskussion och grupparbete

Matlagning, 3,5 tim
(kombination med block 1 rekommenderas)

 • Presentation av ”nya och gamla” klimatsmarta råvaror.
 • Inspirationsmatlagning med klimatsmart tänk och råvaror enligt Ekomatsedeln.
 • Ekologisk klimatsmart buffé. Deltagarna presenterar sina rätter.
 • Gemensam måltid.

Matlagningspasset kan inriktas på något av nedanstående alternativ

 • Vegetarisk mat
 • Fiskrätter
 • Klimatsmart mat

Kurser och föreläsningar efter egna önskemål
Naturligtvis kan vi anpassa och lägga upp kurser och föreläsningar helt efter era önskemål och behov.

Övrigt
Effektivt och klimatsmart – vi kommer till er och håller utbildningen.

Relaterade artiklar