Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Ekonomi för chefer


Kursen för dig som är chef och vill bli bättre på företagsekonomi. Du är chef men inte ekonom. Under kursen analyserar vi ekonomin i ditt företag.

Om kursen

 • Få en helhetsförståelse företagsekonomins viktigaste begrepp och samband
 • Få förståelse för ekonomiska sammanhang i din verksamhet – övningar och workshops
 • Bli bättre på att tyda och förstå nyckeltal och ekonomiska rapporter
 • Kassaflödesanalys – vad kan man utläsa?
 • Lär dig mer om hur du budgeterar effektivt

Få en bättre helhetsförståelse för företagsekonomi

Detta är kursen för dig som upplever att dina ekonomikunskaper inte är tillräckliga. Du har ett visst ekonomiskt ansvar i ditt arbete som chef, men känner att du har behov av ökad förståelse för ekonomi.

Du vill kunna kommunicera med ekonomer på ekonomers vis, och informera ekonomiska budskap med berörda parter på ett bättre sätt. Under de här fyra kursdagarna kommer du att få en ordentlig djupdykning i företagsekonomi med DITT företag som utgångspunkt.

“Pedagogiskt upplägg i bra takt med utrymme för frågor och diskussioner. Allt var bra och Christina toppen!”
Marianne Sagelius, VD, Sollentunahälsen AB

Detta är en intensiv och mycket lärorik utbildning. Du kommer att få varva teori med praktik. Du får göra övningar och träna så att kunskapen sitter. Din kursledare Christina Arvesen är väldigt duktig på att förklara ekonomi på ett enkelt och konkret sätt. Christina får fantastiska utvärderingar och har ett genomsnittsbetyg på 4,7 av 5.

Kursen kommer att leda till att du ökar din kompetens och blir betydligt säkrare i din roll.

Du kommer att:

 • Öka din förståelse för företagsekonomi
 • Lära dig de viktiga ekonomiska termerna och dess betydelse för dig och din verksamhet
 • Lära dig hur du arbetar fram en budget på ett effektivt sätt
 • Lära dig tyda en årsredovisning
 • Lära dig hur du bygger upp rutiner för att kunna kontrollera kostnader
 • Lära dig hur du använder dig av kalkyler för att fatta rätt och mer välgrundade beslut
 • Bli bättre på att presentera och förmedla ett ekonomiskt budskap, samt kommunicera ekonomi med berörda parter
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara