Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

EKONOMI

Våra ekonomikurser riktar sig till dig som vill höja dina ekonomiska färdigheter och på kort tid bli bättre i din yrkesroll. För att du ska få ut så mycket som möjligt av din kurs får du chansen att fylla i en förstudie där du ges möjlighet att ställa frågor, men också berätta vad du vill lära dig mer om. Kursledaren kommer att läsa igenom förstudien och förbereda svar, diskussioner och övningar som är relevanta för just dig. Allt för att du ska kunna bli ännu bättre i din yrkesroll!

Utbildning även efter kurs

Det kan vara svårt att komma ihåg allt man lärt sig under två dagar. Fördelen med våra utbildningar är att vi ser till så att du håller kunskapen levande, även efter kurs. Med vårt koncept får du möjlighet att ta kontakt med kursledaren efter kurs för att ställa de där sista frågorna. Dessutom ser vil till att förse dig med relevanta artiklar, boktips och videoklipp, vid flera tillfällen efter avslutad kurs.

EKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER

Detta är tvådagarskursen för dig som vill ta ett helhetsgrepp på ekonomi och få en bättre förståelse för din verksamhet. Kursen passar dig som har en roll med visst ekonomiskt ansvar men saknar ekonomisk utbildning. Vi kommer att varva teori med praktik för att maximera lärandet. Målet är att du ska öka din ekonomiska kompetens och bli en ännu viktigare resurs på jobbet!

EXCEL FÖR EKONOMER

Detta är tvådagarskursen för dig som är ekonom och arbetar regelbundet i Excel. Kursen kommer att hjälpa dig att bli ännu effektivare i din vardag!

Relaterade artiklar