Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

EKONOMI OCH FINANS

Vill du öka din kompetens inom området ekonomi och finans? Se nedan vad vi har att erbjuda dig som kan hjälpa dig att få ökad kunskap om ditt företagande exempelvis hur du skapar förtroende på aktiemarknad, företagsförvärv och affärsmannaskap. Vår samarbetspartner Björn Lundéns utbildningar erbjuder utbildningar och böcker inom ekonomi, skatt och personal. Du som arbetar inom redovisningsområdet kan se i utbildningarnas informationstext hur många SRF/FAR timmar utbildningarna motsvarar.

VeaLearn erbjuder utbildningar online, både diplomerade samt webbkurser, samt böcker och e-böcker inom området ekonomi. Önskas någon av utbildningarna som företagsinterna vänligen kontakta oss för offert.

Målgrupp: Alla företagare, HR, anställda eller konsulter som helt eller delvis arbetar inom ekonomiområdet.

DIPLOMERADE UTBILDNINGAR ONLINE

 • Affärsledning och styrelse i börsnoterade företag
 • Affärsmannaskap för HR
 • Aktieägartillskott
 • Anställd i börsnoterade företag
 • Att bygga förtroende på aktiemarknaden
 • Att bygga sociala företag
 • Drivkrafter bakom företagsförvärv
 • Finansieringens kommersiella drivkrafter
 • Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering
 • Fällor och fel i praktiken – moms
 • Företagsekonomi för chefer
 • Företagsekonomi för medarbetare
 • Företagsekonomi för små företag och entreprenörer
 • Interna aktieöverlåtelser
 • K2 i praktiken
 • K3 – mindre företag
 • Ledarskap – Affärsmässigt ansvar
 • Lön I
 • Lönebaserad utdelning
 • Strategiskt värdebyggande
 • Styrelsens och ledningens informationsgivning i börsnoterade företag

E-KURSER ONLINE MED KURSINTYG

 • Bokföring
 • Bokföring och årsredovisning I
 • Enskil firma eller aktiebolag
 • Företagets ekonomi
 • Förmåner
 • Moms i praktiken
 • Momsnyheter 2016
 • Pensionsplanering för företagare
 • Personalnyheter 2016
 • Redovisningsnyheter 2016
 • Representation
 • Semester
 • Skatteplanering i enskild firma
 • Traktamente
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara