Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

2-DAGARS GRUNDLÄGGANDE EKONOMI

2-DAGARS GRUNDLÄGGANDE EKONOMI

Utbildningen riktar sig till dig som är vd eller ledamot. Vikten av att förstå de ekonomiska rapporterna är otroligt viktig. Känner man inte till hur man läser rapportena är det svårt att planera verksamheten. Vi utgår i denna utbildning från att du inte har någon erfarenhet från ekonomiområdet.

 • Vad du som vd måste (bör) kunna inom ekonomi?
 • Termer, begrepp som är viktiga att kunna
 • Företagsformer i Sverige
 • Ekonomiska rapporter, genomgång och belysande exempel
 • Kontrollbalansräkning, livsviktig för dig!
 • Årsredovisning, vad krävs och vad ska ingå
 • Vd-rapporter, vad ska den innehålla
 • Olika typer av intäkter och hur de ska hanteras
 • Momstyper, genomgång och exempel
 • EU och Export (inköp/ försäljning) en kort översikt
 • Kostnad, vad är en kostnad och är den avdragsgill?
 • Känna till nya skatteförfarandet
 • Personal, bonusar, lönekalkylering
 • Budgetar och Nyckeltal, de viktigaste
Relaterade artiklar