Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll

Beskrivning

Bli bättre på elsäkerhet och grundläggande ellära vid service och underhåll av fastigheter. Du lär dig elrisk, olycksfall, regelverk, lagar och får göra praktiska övningar.

I denna kurs lär du dig grunderna i ellära, elsäkerhet samt får kunskap om de elutrustningar som förekommer inom olika typer av fastigheter. Fokus ligger på service under underhåll. Kursen ger dig ökade förutsättningar till felsökning och reparation av förekommande fel i elutrustningar och elanläggning.

Utbildningen i första hand är avsedd för fastighetsskötare och personal inom fastighet, men även för dig som arbetar med elektronik i någon form och vill vidga ditt kunnande.

För vem passar utbildningen?

Fastighetsskötare och alla personal inom fastighetsområde.

Kursmoment

  • Grundläggande ellära
  • Elrisk
  • Olycksfall
  • Regelverk
  • Föreskrifter och standarder
  • Praktiska övningar

Utbildningen består av teori med många inslag av praktiska demonstrationer.

Mål

Deltagaren ska få ökad kunskap om elsäkerhet och kunna tillämpa den inom sitt område.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar