Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Elsäkerhetsledare

Beskrivning

Vår kurs i att vara elsäkerhetsledare ger de kunskaper som krävs för att axla rollen som elsäkerhetsledare. Deltagaren lär sig förstå arbetsuppgiften och att rätt kunna tillämpa den i egenskap av ansvarig för arbetslag eller egenarbete.

Elarbetsansvaret har bytt namn till Elsäkerhetsledare, det är en följd av att Europastandarden SS-EN 50110-1 ändrat benämningarna i sin senaste utgåva 3. Även Svensk Energi har ändrat benämningarna i sin standard ESA 14.

Kursen avhandlar viktiga punkter i starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:2, 3 samt ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS 51110-1 utgåva 3 om rollen, samt riskhantering inför arbetet och val av arbetsmetod. Vi tittar även på vilka egenskaper och krav ESA 14 ställer på den som är elsäkerhetsledare.

För vem passar utbildningen?

Installatörer, elektriker och arbetsledare inom industri eller distributionsföretag. Kursdeltagarna förutsätts arbeta som elektriker och ha en relevant grundutbildning.

Kursmoment

  • Genomgång och tolkning av viktiga punkter i föreskrifter och standarder
  • Övningar i Riskhantering, bedöma säkerhetsavstånd
  • Övningar i att bedöma lämplig arbetsmetod
  • Övning i att säkerställa spänningslöshet
  • Övningar i arbetets organisation och delegeringar

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa viktiga punkter i föreskrifter och standarder, genomföra riskanalys och val av arbetsmetod samt förstå delegeringar och dess juridiska konsekvenser

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar