Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

En djupdykning i relevanta tillsynsärenden de senaste månaderna


Välkommen på frukostseminarium med experterna Karin Schurmann och Anna Eidvall där vi går igenom de senaste tillsynsärendena från tillsynsmyndigheter inom EU/EES.

Dataskyddsregelverket är komplext och under ständig förändring, med bl.a. nya tillsynsärenden som tillkommer i snabb takt. Ofta behöver verksamheter förhålla sig till både svenska och internationella överväganden i sitt dataskyddsarbete. Under detta frukostseminarium går vi igenom ett axplock av de senaste månadernas tillsynsärendena från tillsynsmyndigheter inom EU/EES.

Utifrån tillsynsärendena diskuterar vi:

  • Vad tillsynsärendena kan betyda för dig och din verksamhet?
  • Vilka är lärdomarna?
  • Vilka justeringar kan behövas i din verksamhet som följd?

Tid och plats

Kl. 08:00 - 10:00. Seminariet livesänds. Allt du behöver är en dator och internetuppkoppling. Vi kommer att skicka ut mer detaljerad information om hur du kopplar upp närmre tillfället.

Målgruppen är jurister, dataskyddsombud, dataskyddsansvariga, VD och övriga med ansvar för dataskyddsrelaterade frågor och/eller arbetar med efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR). Du som deltar på frukostseminariet bör ha grundläggande kunskap i GDPR och det europeiska dataskyddsregelverket. Kursen riktar sig till verksamheter inom både privat och offentlig sektor.

Karin Schurmann är advokat och partner på MAQS Advokatbyrå och är specialiserad inom integritet & dataskydd. Hon har omfattande erfarenhet av branschöverskridande strategisk rådgivning på området och håller regelbundet föreläsningar och utbildningar samt leder juridiska nätverk inom sina specialistområden.

Anna Eidvall är advokat och partner på MAQS Advokatbyrå och är specialiserad inom integritet & dataskydd. Anna arbetar branschöverskridande och erbjuder praktisk rådgivning kring ett komplext regelverk baserat på varje företags unika förutsättningar, med hänsyn till individens integritet.


Relaterade artiklar