Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Energieffektivisering i fastigheter - steg 1

Beskrivning

Energieffektivisering - Tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt helt rätt! Effektivisera era fastigheters energiförbrukning, utan att ge avkall på en sund inomhusmiljö.

Energieffektivisering i fastigheter inleds med enklare värmebehovsberäkningar för att skapa en grundläggande förståelse för energieffektivisering och byggnadens egentliga energi- och effektbehov. Därefter tittar vi på val av värme- och kylsystem som uppfyller de krav som människor i dag ställer på ett inomhusklimat i en modern arbetsmiljö.

Att effektivisera fastigheters energiförbrukning, utan att ge avkall på en sund inomhusmiljö, är kursens kärna. Här presenteras praktiska erfarenheter som exempelvis brukarbeteende, installationer och nyckeltal. Kursen avslutas med energiekonomi där vi ger en första glimt på investeringsbedömning och resultat- och statistikanalys.

Det finns även en fortsättningskurs – Energieffektivisering i fastigheter, steg 2. Läs mer på teknikutbildarna.se.

För vem passar kursen

Kursen vänder sig till alla som behöver en introduktion till energieffektivisering och få en förståelse för sambandet mellan ett väl fungerande inomhusklimat och effektivt energiutnyttjande.

Kursens innehåll

  • Uppvärmning: Grundläggande värmebalans- och behovsberäkningar samt val av värmesystem.
  • Ventilation och kyla: Introduktion till inomhusklimat med rätt luftkvalitet och kvantitet.
  • Energieffektivisering: Enklare praktiska och teoretiska erfarenheter från olika effektiviseringsprojekt.
  • Nyckeltal: Förståelse för viktigare nyckeltal för enkla analyser av system och statistik.
  • Energiekonomi: Investeringsbedömning och resultatanalys.

Mål

Efter kursen energieffektivisering – Steg 1 har du fått en grundläggande insikt om hur du kan effektivisera fastigheters energiförbrukning på ett kostnadseffektivt sätt, utan att ge avkall på sunt inomhusklimat och hållbar utveckling.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar