Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Engelska för ekonomer, Företagsuniversitetet

  • utveckla ditt ekonomiska ordförråd på engelska
  • öka din säkerhet och tydlighet när du kommunicerar på engelska i arbetet
  • bli effektivare på att presentera, skriva e-post och delta i möten
Internationaliseringen går snabbt och allt fler kontakter sker på engelska. För företagets ekonomifunktion innebär det att engelska används i allt fler telefonsamtal, möten, e-mail och rapporter. Ekonomichefer, redovisningsansvariga och contollers måste behärska rätt terminologi och kunna använda engelskan på ett säkert och tydligt sätt i både tal och skrift.

Utbildningen "Engelska för ekonomer" ger dig de kunskaper du behöver för att känna självförtroende och arbeta effektivt i engelskspråkiga yrkessammanhang. Du utvecklar ditt branschspecifika ordförråd, förbättrar din förmåga att genomföra presentationer, delta i möten och skriva e-post på engelska. Utbildningen ger dig intensiv träning i att använda språket och du får metoder att själv arbeta vidare efter kursens slut.

Välkommen till Företagsuniversitetet!
Relaterade artiklar