Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Engelska i England

En timme från London ligger vårt största språkcenter för intensiva engelska studier utomlands, Riversdown House. Centret har sedan starten 1971 haft mer än 15000 studenter från hela världen. Våra erfarna instruktörer arrangerar effektiva studieprogram både för individuella utbildningar och små företagsinterna grupputbildningar.

Kursen anpassas efter dina behov och dina förkunskaper, innehållet styrs helt efter din yrkesroll och de unika behov du har. Du erbjuds också många möjligheter att träna på social engelska i samband med måltider, aktiviteter och utflykter som ingår i kursen!

Kursinnehållet planeras tillsammans med din huvudlärare och det kan innehålla följande moment;

 •  Grammatik
 •  Ordförråd
 •  Uttal
 •  Läsförståelse
 •  Hörförståelse
 •  Telefonengelska
 •  Ekonomi och rapporter
 •  Presentationsteknik
 •  Förhandlingsteknik
 •  HR engelska
 •  Engelska för särskilda behov

Läs mer i vår Pdf

Kontakta oss för mer information om våra utbildningar i England

English in England

Only one hour’s drive from London you find our biggest language center in our organization, Riversdown House. Since 1971 we have had the pleasure of teaching more than 15,000 clients at Riversdown House. Our experienced trainers arrange efficient training programs for both individual studies as well as for smaller groups.

The training is based on each client’s level and aims. You may select the precise intensity of the training, depending on your exact needs and requirements. During the course you can also use every opportunity to practice your social English by joining all meals, excursions and social activities that are offered during your stay at Riversdown House.

This is a sample of a course content:

 •  Grammar review
 •  Improvement of your fluency and confidence
 •  Pronunciation and intonation practice with difficult words and phrases you cannot avoid
 •  Reading comprehension
 •  Listening comprehension
 •  How to get your own way yet stay polite
 •  Social language to create the right climate for business
 •  Telephone English
 •  Writing reports
 •  Presentation skills
 •  Negotiation skills
 •  HR English
 •  English for special purposes

Read more in our Pdf-file

Contact us for further information about our courses in England

Relaterade artiklar