Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Teknisk engelska, KTH

Språket

Ingenjörer över hela världen använder engelska för att kommunicera i arbetet och på fritiden. På KTH kan studenter utveckla sin engelska till en nivå som är lämplig för de kommunikativa situationer man möter som praktiserande ingenjörer.

Kurser

Våra tre kurser i teknisk engelska ges höst och vår och löper över hela terminen. Det finns tre olika nivåer: B1 (lägre mellannivå); B2 (högre mellannivå); och C1 (högre). Alla tre kurser ger träning i och återkoppling på formell skrivande och muntlig presentation, men innehåller grammatik och vokabulär av olika svårighetsgrader. B1-kursen, som ges fredagar mellan 13 och 17, riktar sig främst till de studenter som har luckor i sina engelska grammatikkunskaper. De flesta studenter placeras i B2/C1-kursen, som ges tisdagar eller torsdagar mellan 13 och 17. Studenter med riktigt bra kunskaper i engelska får sin utmaning i C1/C2-kursen, som ges på torsdagskvällar.

Kursernas fyratimmar långa pass brukar vara en ganska rolig blandning av kommunikativa uppgifter där alla får komma till tals, samtidigt som man stimuleras att använda sin engelska på nya och utmanande sätt. I klassrummet och i grupparbete blandas studenter från hela världen, så att man får möta olika brytningar på ett naturligt sätt.

På KTH välkomnar vi studenter från arbetslivet!

Relaterade artiklar