Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

English Communication Skills, Företagsuniversitetet

  • utöka ditt aktiva ordförråd i affärsengelska
  • öka din interkulturella kompetens
  • bättre självförtroende vid möten och presentationer

Välkommen till en kurs i affärsengelska som utgår från dina behov och din verklighet!

Kursen ger dig kunskaper i engelska som får dig att fungera mer effektivt i affärslivet. Du blir säkrare och agerar med större skicklighet vid möten och presentationer. Du utvecklar ditt ordförråd i affärsengelska och lär dig vilka fraser och uttryck som är lämpliga för olika situationer. Du får också kunskaper i interkulturell kommunikation.

Kursen fokuserar på det talade språket, men du får även tips om hur du kan höja din skriftliga kompetens. De praktiska övningarna hämtas från din verklighet.

Naturligtvis sker undervisningen helt och hållet på engelska och kursledaren har engelska som modersmål.


Relaterade artiklar