Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Entreprenadbesiktning

Beskrivning

Kursen innehåller det du som beställare eller projektledare behöver veta om entreprenadbesiktningar.

Målet med kursen är att du som beställare, eller projektledare hos en beställare, skall ha grundläggande kunskaper om vikten av entreprenadbesiktning. Under kursen tar vi upp de olika moment som är viktiga att kunna inom ämnet.

För vem passar kursen

Beställare och projektledare hos beställare som till exempel kommuner och industrier.

Kursens innehåll

  • Vanlig slutbesiktning
  • Fortlöpande besiktning
  • Olika anpassade besiktningar som till exempel kompletterande besiktning och funktionsbesiktning
  • Hur garantitider kan påverkas vid avsteg från totalentreprenaden
  • Juridiska frågor

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar