Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

ESA 14 Tillträde webb

Beskrivning

Vår webbaserade kurs ESA 14 Tillträde är för dig som ska göra icke el-relaterade arbeten på en elanläggning eller i närheten av anläggningens övriga spänningsförande delar.

För att säkra elarbeten med fokus på elsäkerhet finns ett tydligt regelverk. Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Du kan läsa om anvisningarna i vår nya kurs ESA Tillträde webb.

Anvisningarna kompletterar skötselföreskrifterna och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhet och elsäkerhetsteknisk praxis. Anvisningarna skapar dessutom ett gemensamt språk för att undvika fatala missförstånd.

Kursen avslutas med ett prov och du kan själv skriva ut ditt intyg direkt från webben efter godkänt resultat.

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till dem som är icke elfackkunniga och ska arbeta där det finns en elektrisk fara. Det kan till exempel vara sanerare, signaltekniker, byggare eller andra som behöver arbeta inom driftrum i distributionsanläggningar eller industri.

En del uppdragsgivare kräver dock att du har gått ESA-14 Fackkunnig eller lärarledd utbildning så kontrollera med uppdragsgivaren vad som gäller just dig.

Kursmoment

  • ESA Grund
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet. ELSÄK-FS 2006;1
  • Elfaran
  • Elolyckor
  • Exempel på arbeten

Kursmål

Målet med den här distanskursen är att få de kunskaper som krävs för att arbeta med ESA som arbetsmetod, att förstå arbetsmetoden och att rätt kunna tillämpa den som komplement till arbetsföreskriften ELSÄK-FS 2006:1. Allt för att förebygga elolycksfall.

Relaterade artiklar