Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

ESA Vattenvägar webb

Beskrivning

Vår webbaserade kurs ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risken för olycksfall. En anläggnings innehavare ansvarar för att anvisningar om förbyggande av skada finns om anläggningens skötsel eller beskaffenhet så kräver. Anvisningarna, så som ESA vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar, utfärdas så att arbete kan utföras på ett säkert sätt.

Genom vår webbkurs får deltagaren de kunskaper som krävs för att planera och genomföra kopplingar och andra driftåtgärder som krävs för att arbeten ska kunna utföras säkert i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar.

Kursen avslutas med ett prov och du kan själv skriva ut ditt intyg direkt från webben efter godkänt resultat.

För vem passar utbildningen?

Kursen riktar sig till underhållspersonal, tekniker hos eldistributörer, elinstallatörer som arbetar med distributionsanläggningar samt entreprenörer som utför arbete på vattenkraftstationer.

En del uppdragsgivare kräver dock att du har gått ESA-14 Fackkunnig eller lärarledd utbildning så kontrollera med uppdragsgivaren vad som gäller just dig.

Kursmoment

  • Genomgång av publikationen ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar som behandlar de nya säkerhetsanvisningarna för arbete i kraftstationer och deras vattenvägar.
  • Genomgång och tolkning av de regelverk som reglerar innehavarens respektive arbetsgivarens ansvar.
  • Nya begrepp, arbetsmetoder och övriga metoder.

Kursmål

Målet med den här distanskursen är att få de kunskaper som krävs för att arbeta med ESA som arbetsmetod, att förstå arbetsmetoden och att rätt kunna tillämpa den som komplement till arbetsföreskriften ELSÄK-FS 2006:1. Allt för att förebygga elolycksfall.

Relaterade artiklar