Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Etik & hållbarhet i HR arbetet, FEI

Denna kurs tar upp hur begreppet hållbarhet definieras i ett HR-perspektiv och hur hållbarhetstänkande kan integreras och tillämpas i HR-arbetet. Viktiga aspekter som etik & människosyn, jämställdhet, mångfald, miljö och hälsa diskuteras. Även hållbarhetsfrågor som kan bidra till affärsutvecklingen behandlas. Du får verktyg för att utforma konkreta strategier, policies och handlingsplaner.

Kursinnehåll Etik & hållbarhet i HR-arbetet

  • Hålbarhetsbegreppet
  • Etik - om värden och normer; vad strävar jag efter och vad vill jag göra?
  • Människosynen och dess inverkan på HR-arbetet
    Att utveckla strategi och policy samt utforma planer inom:
  • Jämställdhet - Hälsa och friskvård
  • Miljö - Mångfald
  • Den sammantagna hållbarhetsstrategin
Relaterade artiklar

Ansök till Etik & hållbarhet i HR arbetet, FEI


 
×