Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

EU:rättslig process och metod

När mer komplexa EU-rättsliga frågeställningar dyker upp behöver jurister använda sig av en annan juridisk metod än den som traditionellt används i Sverige. Kursen ger dig praktiskt användbara kunskaper för hanterandet av detta. Varmt välkommen!

Kursbeskrivning

EU-rättslig process och metod är en fördjupningskurs som förser dig som deltagare med konkreta och praktiskt användbara kunskaper som är nödvändiga för att handskas med de metod- och processfrågor som ofta dyker upp i den praktiska tillämpningen.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • EU-domstolens och tribunalens juridiska metod
  • Domstolarnas användning av allmänna rättsprinciper, prejudikatstolkning och tolkningsmetoder
  • Svenska domstolars förväntade användning av EU:s tolkningsmetoder
  • Möjligheten att använda förarbeten inom EU-rätten
  • Processen vid EU:s domstolar
  • Tillämpning av EU-rätt i Sverige
  • Krav på effektiva rättsmedel och skyldigheten att begära tolkningsbesked från EU-domstolen

Föreläsare

Jörgen Hettne är jur. dr. och docent på Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet. Han är specialiserad på EU-rätt och har författat flera böcker och många artiklar inom ämnet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en djupare förståelse för EU-rättens inverkan på den svenska rätten.

Relaterade artiklar

Ansök till EU:rättslig process och metod, VJS Karnov Group


 
×