Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Excel 2003 fortsättningskurs, Företagsuniversitetet

  • hitta genvägar och kommandon
  • lär dig hantera stora kalkyler
  • säkra resultaten och underlagen
  • presentera tydligt och effektivt
Excels mer avancerade funktioner gör många arbetsuppgifter enklare och dessutom blir resultaten säkrare. Budget, kalkyler, prognoser och andra beräkningar kan utföras snabbt och presenteras med en tydlig och effektiv utformning.

På den här kursen lär du dig bl.a. att använda avancerade funktioner, kommandon och genvägar, att arbeta med flera kalkylblad samtidigt, analysera stora kalkyler samt att skapa enklare makron.

Utbildningen vänder sig till dig som redan har arbetat en tid i Excel och vill lära dig programmets mer avancerade funktioner.
Relaterade artiklar