Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Excel 2007 fortsättningskurs, Företagsuniversitetet

  • fördjupa dina kunskaper om Excel 2007
  • lär dig finesserna och bli mer effektiv
  • så gör du bättre underlag för säkrare analyser

Excel 2007 har nya menyer och en rad andra nyheter som gör ditt arbete ännu mer effektivt. Speciellt intressant är det för dig som vill kunna arbeta med flera filer samtidigt och bygga makron.

På den här kursen lär du dig att använda Excels mer avancerade funktioner.Du lär dig att göra budget, kalkyler, prognoser och andra beräkningar snabbt, snyggt och med tydlig utformning.

Utbildningen vänder sig till medarbetare som redan har arbetat en tid i Excel 2007 och vill lära sig programmets mer avancerade funktioner.

Relaterade artiklar