Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Excel 2010 - PowerPivot - Superkontroll på siffrorna

Beskrivning

Ort och datum
Stockholm
2 okt
6 nov
4 dec

Göteborg
2 okt
6 nov
4 dec

Malmö
2 okt
6 nov
4 dec

Linköping
2 okt
6 nov
4 dec

Du som hanterar stora mängder data i Excel kan ha stor nytta av tilläggsprogrammet PowerPivot för Excel 2010. Här kan du slå samman data från olika källor, som t ex relationsdatabaser, rapporter och textfiler. Vi visar hur du gör analyser och skapar rapporter samt ger en inblick i hur du kan använda det nya språket DAX (Data Analysis Expressions). Vi visar också hur du kan göra egna instrumentpaneler "dashboards" för att kunna övervaka data.

För vem passar utbildningen?

Den här utbildningen passar dig som arbetar med Excel och hanterar stora datamängder. Du arbetar regelbundet med större listor och kanske pivottabeller och vill kunna arbeta snabbare och enklare.

Om utbildaren

Informator har 20 års erfarenhet av att utbilda inom IT-branschen. Bland våra samarbetspartners finns branschens främsta lärare och produkttillverkare. Alla med mycket hög kompetens och stark praktisk förankring i sina respektive ämnen.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara