Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Excel för ekonomer, Företagsuniversitetet

  • öka den ekonomiska kontrollen genom bättre kalkyler
  • välj smarta genvägar för effektivare beräkningar
  • så utformar du lättlästa rapporter och sammanställningar
Du som redan arbetar i Excel och kan grunderna känner kanske behov av ett mer strukturerat arbetssätt. Den här kursen fokuserar på att med Excels mer kvalificerade funktioner hitta ett arbetssätt som hjälper dig att skapa tydligare och mer flexibla ekonomiska översikter.

Kursen vänder sig speciellt till dig som använder Excel för olika slags ekonomiska beräkningar. Du får göra många praktiska övningar baserade på ekonomers konkreta behov.

För den som arbetar med ekonomi och använder Excel i arbetet är den här kursen den naturliga fortsättnings- eller påbyggnadskursen.
Relaterade artiklar