Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

EXECUTIVE LEADERSHIP PROGRAM

Är du redo att utmana dig själv och det du tar för givet för att bygga ny kunskap och bli en bättre chef och ledare? Executive Leadership Program ger dig ett helhetsperspektiv på chef- och ledarskap som direkt kan omsättas i din vardag.

Skapa tillväxt med nya förhållningssätt

Utgångspunkten för programmet är det uppdrag som VD och ledningsgruppen har i att leda och utveckla det strategiska och operativa arbetet för att nå organisationens målsättningar. Deltagarna ökar sin förmåga att skapa konkurrensfördelar med utgångspunkt från organisationens befintliga position och förutsättningar. De får de verktyg de behöver för att stärka sin roll i ledningsgruppen och kan därmed bättre bidra till organisationens fortsatta utveckling.

Fördjupa din kompetens inom chef- och ledarskap

Kraven på chefer och ledare blir allt mer komplexa. Med Executive Leadership Program, som tidigare hette Företagsledning, utvecklar du din förståelse för de sammanhang och perspektiv som är viktiga på ledningsgruppnivå. Du får en djupare insikt i dina styrkor och drivkrafter, och blir bättre på att leda dina medarbetare mot gemensamma mål.

Våra forskare, experter, företagsledare och inspiratörer hjälper dig som deltagare i din utveckling. Tillsammans med andra deltagare från olika branscher arbetar ni även med att utveckla varandras affärer gruppvis i diskussioner. Det ger ett värdefullt erfarenhetsutbyte och ett nätverk som fortsätter att bidra till din utveckling långt efter programmets slut.

För chefer på ledningsgruppsnivå

För att få ut maximal nytta av programmet bör du som deltagare vara chef på ledningsgruppsnivå i näringslivet eller i affärsdrivande verksamhet inom den offentliga sektorn. Du vill skaffa dig en bredare och djupare kunskap inom affärsutveckling och ledarskap, och utvecklas såväl professionellt som personligt.

Vi vill se dig växa med din organisation

SSE Executive Education är en av nordeuropas ledande aktörer inom ledarskaps- och affärsutveckling, specialiserade på innovation, entreprenörskap, hållbarhet och styrning. Med den akademiska forskningen som grund och nära samarbete med näringslivet erbjuder vi ett brett urval av öppna program för individer och skräddarsydda uppdrag för företag och organisationer.

Relaterade artiklar