Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Executive MBA

Ett tryggt val

Executive MBA på Stockholm Business School (SBS) är programmet som ger dig möjligheten att ta en magister vid ett av världens bästa universitet. Vi är stolta över att utmana våra deltagare med det senaste, evidensbaserade tänkandet och en miljö som uppmuntrar personlig reflektion och kritisk kreativitet. Vi tillhör inte branschen som säljer utbildningar som ”10 steg till snabba företagsframgångar”, eftersom det sällan finns sådana enkla lösningar på utmaningarna som dagens affärsmarknader ställs inför.

”Det är en mycket bra investering från arbetsgivaren – eftersom den kan ges tillbaka in i verksamheten direkt.”
Dovile Radzeviciute

Vårt koncept är istället att ge en fördjupad förståelse och inblick i komplexiteten och mångtydigheten inom modern förvaltningspraktik. Istället för standardiserade management- och chefsguider vill vi få er att reflektera över dessa metoder och överväga om det inte finns andra värdefulla alternativ.

Vi kan inte lova att Executive MBA är enkelt, men programmets popularitet och det oberoende erkännandet av dess kvalitet, återspeglar värdet i vårt förhållningssätt. En Executive MBA är en unik investering i dig, din organisation, ditt personliga nätverk och din framtida karriär. Med vårt internationella anseende, stora kompetens och expertis är vi övertygade om att du inte kommer bli besviken. Vi ser fram emot att träffa dig!

Övergripande teman

SBS Executive MBA-Program tar hänsyn till fyra avgörande faktorer eller teman: Förändring; Kritiskt Tänkande; Internationalisering; samt Etik och Hållbarhet. De fyra tematiska inriktningarna är integrerade i läroplanen med avsikt att ge programdeltagarna ett holistiskt, men samtidigt fokuserat på nutida affärsperspektiv.

Examen och diplomering

Kurserna består av bland annat skriftliga inlämningsuppgifter, genomgångar, grupparbeten, diskussioner och samtal, samt att närvaron är minst 75%. Executive MBA-programmet leder till en Masterexamen(MSc in Business Administation), diplomering och omfattar 60 akademiska högskolepoäng (hp) efter framgångsrikt genomfört program vilka delas ut efter avslutad utbildning.


Relaterade artiklar