Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Executive Mentoring Program

- Skräddarsytt mentorprogram för beslutsfattande ledare

Beskrivning

Det här är programmet för dig som vill utvecklas professionellt och få nya perspektiv på din egen och din verksamhets utveckling. Som adept sätter du din personliga agenda och får stöd av din individuella mentor, som har en framträdande position inom svenskt näringsliv, att stärka, utveckla och ompröva dina kunskaper och erfarenheter.

Några exempel på personer i vårt mentorsnätverk är Anders Lindström, Gaby Vreeken, Ewa Swartz-Grimaldi och Azita Shariati.

Programmet pågår under ett helt år, där mentor – adept träffarna kombineras med affärsriktade nätverksträffar och utbildning i Ledarskapets kommunikation eller Styrelseprogrammet. En kombination som ger dig både teoretisk kunskap och de praktiska verktyg som du behöver för att utvecklas som ledare. Efter programmet har du stärkt och utvecklat din förmåga att leda, motivera, möta förväntningar och aktivt skapa värde för ägare, medarbetare, kunder – och dig själv.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara