Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Executive people2

En framgångsrik vd, gör ett framgångsrikt företag!


10-Dagars Executive Diplomutbildning

Vad är det som gör att ett företag blir framgångsrikt?
Alla beslut fattas i toppen på ett företag, vilket gör att vd & styrelse måste veta var man ska med sitt företag, hur man ska ta sig dit och framförallt vem som ska göra det.
En framgångsrik vd vet hur man driver företaget framåt tillsammans med styrelse, anställda och andra intressenter.
Ett komplett program för dig som vill lära dig helheten och fördjupa dina kunskaper som ledare.

Utbildningsblock:

Aktiebolaget - Grundandet, Ägare, Styrelse, VD
Juridik - Aktiebolagslagen samt Personligt ansvar
Ekonomi - Resultat- och Balansräkning, Moms och Arbetsgivaravgifter
Företagsplanering - Vision, Mål, Affärsplan, Strategi
Personal - Rekrytering, Lagar, Kostnader
Marknad & Försäljning, Kundvård samt sociala medier
Kommunikation och Retorik
Ledarskap samt att kunna optimera ledningsgruppens arbete
Din hela roll som VD - Ledarskap, Nätverkande mm.


Arbetssätt
Utbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå. Allt för att du snabbt ska
kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem.
10 dagar fördelade på 5 tillfällen (2+2+2+2+2).


Vem bör delta?
Du som är vd, eller vill lära dig mer om uppdraget.


Förkunskaper

Grundläggande ekonomikunskaper (inget krav), men önskvärt för att du ska få ut nyttan


Diplom
För att tillgodoräkna sig diplom, måste arbetsuppgifter vara inlämnade, samt 100% närvaro. Kan man inte närvara alla gångerna, kan man gå de förlorade tillfällen vid annat tillfälle.Utbildningsinvestering:
89 750 kr (exkl. moms). Lunch, morgon- och eftermiddagsfika samt all dokumentation, mallar & alla övningsuppgifter samt kurslitteratur ingår i avgiften. Avgiften går att delbetala på 3 st tillfällen, utan extra kostnad


Kursdatum & anmälan

Se >> Kursschema

Relaterade artiklar